Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (38,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå
BB2160 Strukturbiologi 7,5 hp Avancerad nivå
BB2440 Bioinformatik och biostatistik 7,0 hp Avancerad nivå
BB2470 Genetik och genomik 10,0 hp Avancerad nivå
ME1000 Industrial Management 6,0 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB1130 Analys och rening av biomolekyler 7,0 hp Grundnivå
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 hp Avancerad nivå
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp Avancerad nivå
BB2330 Växtbioteknik 7,5 hp Avancerad nivå
BB2460 Biokatalys 7,5 hp Avancerad nivå
BB2490 Analys av data från storskaliga molekylärbiologiska experiment 7,5 hp Avancerad nivå
BB2530 Mikro och nanoteknologier inom bioteknologi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2397 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp Avancerad nivå
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 hp Avancerad nivå
KD2410 Kemins avbildningsmetoder 6,0 hp Avancerad nivå
ME2806 From Science to Business 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2613 Hållbar utveckling 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Årskurs 1 består av obligatorisk kurser samt rekommenderade kurser.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (49,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB201X Examensarbete inom bioteknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
BB2170 Läkemedelsutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
BB2290 Molekylär biomedicin 7,5 hp Avancerad nivå
BB2510 Proteomik 6,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 hp Avancerad nivå
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp Avancerad nivå
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 hp Avancerad nivå
KD2410 Kemins avbildningsmetoder 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2613 Hållbar utveckling 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2008 Bioteknologins etik 7,5 hp Avancerad nivå
BB2010 Miljötoxikologi 9,0 hp Avancerad nivå
BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Årskurs 2 består av obligatorisk kurser samt rekommenderade kurser, och avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå.