Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, medicinsk bioteknologi (TMBIM), Utbildningsplan för kull HT2011

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Årskurs 1 består av obligatorisk kurser samt rekommenderade kurser.

Årskurs 2

Valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Årskurs 2 består av obligatorisk kurser samt rekommenderade kurser, och avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå.