Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, medicinsk bioteknologi (TMBIM), Utbildningsplan för kull HT2014

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser samt rekommenderade kurser.

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2014. Det kan ske förändringar.Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter.

Årskurs 2 består av obligatoriska kurser samt rekommenderade kurser, och avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå.