Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, medicinsk bioteknologi (TMBIM), Utbildningsplan för kull HT2014

Senast ändrad: 2015-04-27
Godkänd: 2015-04-27

Medical biotechnology is a two-year (120 credits) master programme, second cycle. The instruction language is entirely English. The programme consists of courses given by KTH, mainly by the School of Biotechnology.