Årskurs 2

Masterprogram, medicinsk bioteknologi (TMBIM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2016. Det kan ske förändringar. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter.

Årskurs 2 består av obligatoriska kurser samt rekommenderade kurser, och avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
BB2170 Läkemedelsutveckling 6,0 6,0
BB2510 Proteomik 6,0 6,0
BB2290 Molekylär biomedicin 7,5 7,5
BB200X Examensarbete inom bioteknik, avancerad nivå 30,0 15,0 15,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 7,5 7,5
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 6,0
AK2008 Bioteknologins etik 7,5 4,0 3,5
BB2010 Miljötoxikologi 9,0 4,5 4,5
BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi 7,5 7,5
BB2490 Analys av data från storskaliga molekylärbiologiska experiment 7,5 7,5