Årskurs 1

Masterprogram, medicinsk bioteknologi (TMBIM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser samt rekommenderade kurser. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2441 Bioinformatik 7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
BB2470 Genetik och genomik 10,0 hp 5,0 5,0
BB1160 Eukaryot cellbiologi
Obligatorisk för studenter som antagits från CTKEM
7,5 hp 7,5
BB1030 Mikrobiologi
Obligatorisk för studenter som antagits från CTKEM
9,0 hp 9,0
BB2160 Strukturbiologi 7,5 hp 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 hp 7,5
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp 7,5
BB2445 Immunsystemet vid hälsa och sjukdom 6,0 hp 6,0
DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp 7,5
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 hp 9,0
BB2330 Växtbioteknik 7,5 hp 7,5
BB1000 Programmering i Python 7,5 hp 7,5
BB2460 Biokatalys 7,5 hp 7,5
BB2530 Mikro och nanoteknologier inom bioteknologi 6,0 hp 6,0
ME2824 Från forskning till företagande 7,5 hp 7,5