Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, medicinsk bioteknologi (TMBIM), Utbildningsplan för kull HT2017

Senast ändrad: 2018-01-10
Godkänd: 2018-01-10

Medicinsk bioteknologi är ett tvåårigt masterprogram på 120 högskolepoäng på avancerad nivå. Undervisningsspråket är engelska.