Årskurs 1

Masterprogram, medicinsk bioteknologi (TMBIM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Studenten skall följa kurser i minst en kursserie: medicinska tillämpningar av bioteknik eller omics.

Kurser kan även väljas från cell-baserad processbioteknik, enzymbioteknik och miljöbioteknik. Dessutom kan vafria kurser väljas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2165 Biomolekylers struktur och funktion
Medicinska tillämpningar, Omics
7,5 hp 7,5
BB2475 Genetik1
Medicinska tillämpningar, Omics
7,5 hp 7,5
BB2255 Tillämpad genteknologi
Medicinska tillämpningar, Omics
7,5 hp 7,5
BB2441 Bioinformatik
Medicinska tillämpningar, Omics
7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2290 Molekylär biomedicin
Medicinska tillämpningar
60663 7,5 hp 7,5
BB2560 Avancerad mikrobiologi och metagenomik
Omics
60666 7,5 hp 7,5
BB2446 Immunologi
Medicinska tillämpningar
60687 7,5 hp 7,5
BB2510 Proteomik
Omics
60686 6,0 hp 6,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB1180 Ingenjörsfärdigheter 2
Obligatorisk för studenter som saknar tidigare kurser i projektledning och hållbar utveckling
1,5 hp 1,5
BB1160 Eukaryot cellbiologi
Obligatorisk för studenter utan tidigare kurs i cellbiologi
7,5 hp 7,5
BB1030 Mikrobiologi
Obligatorisk för studenter från CTKEM på KTH
60512 9,0 hp 9,0
BB2460 Biokatalys
Enzymbioteknik
60547 7,5 hp 7,5
BB1000 Programmering i Python
Rekommenderad för studenter utan tidigare programmeringskurser
60016 7,5 hp 7,5
BB2015 Miljötoxikologi
Miljöbioteknik
60545 7,5 hp 7,5
BB2425 Glykobioteknik
Enzymbioteknik
60664 7,5 hp 7,5
BB2450 Cellfabriken
Cell-baserad processbioteknik
60665 7,5 hp 7,5