Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, medicinsk bioteknologi (TMBIM), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Studenten skall följa kurser i minst en kursserie: medicinska tillämpningar av bioteknik eller omics.

Kurser kan även väljas från cell-baserad processbioteknik, enzymbioteknik och miljöbioteknik. Dessutom kan vafria kurser väljas.

Spår, medicinska tillämpningar av bioteknik (MABT)

Spår, omics (OMIC)