Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, medicinsk bioteknologi (TMBIM), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
BB2165 Biomolekylers struktur och funktion
Medicinska tillämpningar, Omics
7,5 Avancerad nivå
BB2255 Tillämpad genteknologi
Medicinska tillämpningar, Omics
7,5 Avancerad nivå
BB2441 Bioinformatik
Medicinska tillämpningar, Omics
7,5 Avancerad nivå
BB2475 Genetik1
Medicinska tillämpningar, Omics
7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
BB2290 Molekylär biomedicin
Medicinska tillämpningar
7,5 Avancerad nivå
BB2446 Immunologi
Medicinska tillämpningar
7,5 Avancerad nivå
BB2510 Proteomik
Omics
6,0 Avancerad nivå
BB2560 Avancerad mikrobiologi och metagenomik
Omics
7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
BB1000 Programmering i Python
Rekommenderad för studenter utan tidigare programmeringskurser
7,5 Grundnivå
BB1030 Mikrobiologi
Obligatorisk för studenter från CTKEM på KTH
9,0 Grundnivå
BB1160 Eukaryot cellbiologi
Obligatorisk för studenter utan tidigare kurs i cellbiologi
7,5 Grundnivå
BB1180 Ingenjörsfärdigheter 2
Obligatorisk för studenter som saknar tidigare kurser i projektledning och hållbar utveckling
1,5 Grundnivå
BB2015 Miljötoxikologi
Miljöbioteknik
7,5 Avancerad nivå
BB2425 Glykobioteknik
Enzymbioteknik
7,5 Avancerad nivå
BB2450 Cellfabriken
Cell-baserad processbioteknik
7,5 Avancerad nivå
BB2460 Biokatalys
Enzymbioteknik
7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Studenten skall följa kurser i minst en kursserie: medicinska tillämpningar av bioteknik eller omics.

Kurser kan även väljas från cell-baserad processbioteknik, enzymbioteknik och miljöbioteknik. Dessutom kan vafria kurser väljas.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (48,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 Avancerad nivå
BB200X Examensarbete inom bioteknik, avancerad nivå 30,0 Avancerad nivå
CB2020 Kliniska tillämpningar av bioteknik 7,5 Avancerad nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå

Årskurs 3

Spår, medicinska tillämpningar av bioteknik (MABT)

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
CB2090 Läkemedelsutveckling 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 3

Spår, omics (OMIC)

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
CB2030 Systembiologi 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 3