Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB2165 Biomolekylers struktur och funktion Medicinska tillämpningar, Omics 7,5 hp Avancerad nivå
BB2255 Tillämpad genteknologi Medicinska tillämpningar, Omics 7,5 hp Avancerad nivå
BB2441 Bioinformatik Medicinska tillämpningar, Omics 7,5 hp Avancerad nivå
BB2475 Genetik1 Medicinska tillämpningar, Omics 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB2290 Molekylär biomedicin Medicinska tillämpningar 7,5 hp Avancerad nivå
BB2446 Immunologi Medicinska tillämpningar 7,5 hp Avancerad nivå
BB2510 Proteomik Omics 6,0 hp Avancerad nivå
BB2560 Avancerad mikrobiologi och metagenomik Omics 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB1000 Programmering i Python Rekommenderad för studenter utan tidigare programmeringskurser 7,5 hp Grundnivå
BB1030 Mikrobiologi Obligatorisk för studenter från CTKEM på KTH 9,0 hp Grundnivå
BB1160 Eukaryot cellbiologi Obligatorisk för studenter utan tidigare kurs i cellbiologi 7,5 hp Grundnivå
BB1180 Ingenjörsfärdigheter 2 Obligatorisk för studenter som saknar tidigare kurser i projektledning och hållbar utveckling 1,5 hp Grundnivå
BB2015 Miljötoxikologi Miljöbioteknik 7,5 hp Avancerad nivå
BB2425 Glykobioteknik Enzymbioteknik 7,5 hp Avancerad nivå
BB2450 Cellfabriken Cell-baserad processbioteknik 7,5 hp Avancerad nivå
BB2460 Biokatalys Enzymbioteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studenten skall följa kurser i minst en kursserie: medicinska tillämpningar av bioteknik eller omics.

Kurser kan även väljas från cell-baserad processbioteknik, enzymbioteknik och miljöbioteknik. Dessutom kan vafria kurser väljas.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (48,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp Avancerad nivå
BB200X Examensarbete inom bioteknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
CB2020 Kliniska tillämpningar av bioteknik 7,5 hp Avancerad nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå

Spår, medicinska tillämpningar av bioteknik (MABT)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
CB2090 Läkemedelsutveckling 7,5 hp Avancerad nivå

Spår, omics (OMIC)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
CB2030 Systembiologi 7,5 hp Avancerad nivå