Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, medicinsk bioteknologi (TMBIM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2019-11-29
Godkänd: 2019-11-29

Medicinsk bioteknologi är ett tvåårigt masterprogram på 120 högskolepoäng på avancerad nivå. Undervisningsspråket är engelska.

Programmet erbjuder två inriktningar:

  • medicinska tillämpningar av bioteknik och
  • omics