Årskurs 1

Masterprogram, medicinsk bioteknologi (TMBIM), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Studenten skall följa kurser i minst en inriktning. För examen krävs 90hp inom huvudområdet bioteknik. 

Student på Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi vid KTH
Kursen BB1030 Mikrobiologi är obligatorisk
Kursen BB1160 Eukaryot cellbiologi är obligatorisk

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2165 Biomolekylers struktur och funktion 50033 7,5 hp 7,5
BB2441 Bioinformatik 52056 7,5 hp 7,5
BB2255 Tillämpad genteknologi 51616 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB1160 Eukaryot cellbiologi
Obligatorisk för studenter vid Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi, KTH
51393 7,5 hp 7,5
CB1000 Hållbar utveckling och projektledning
Obligatorisk för studenter utan tidigare kurser i hållbar utveckling och projektledning
50224 3,0 hp 3,0
BB1030 Mikrobiologi
Obligatorisk för studenter vid Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi, KTH
61166 9,0 hp 9,0
BB1000 Programmering i Python
Rekommenderad för studenter utan tidigare programmeringskurser
61053 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2290 Molekylär biomedicin 60248 7,5 hp 7,5
BB2446 Immunologi 60254 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB1300 Odlingsteknologi 51618 7,5 hp 7,5
BB2020 Molekylär enzymologi 51422 7,5 hp 7,5
BB2570 System- och livscykelanalys 50058 7,5 hp 7,5
BB2460 Biokatalys 60970 7,5 hp 7,5
BB2485 Metabolic Engineering 60401 7,5 hp 7,5
BB2560 Avancerad mikrobiologi och metagenomik 60406 7,5 hp 7,5
BB2015 Miljötoxikologi 60183 7,5 hp 7,5
BB2425 Glykobioteknik 60407 7,5 hp 7,5
BB2450 Cellfabriken 60400 7,5 hp 7,5
CB2080 Proteomik 60519 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2560 Avancerad mikrobiologi och metagenomik 60406 7,5 hp 7,5
CB2080 Proteomik 60519 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB1300 Odlingsteknologi 51618 7,5 hp 7,5
BB2020 Molekylär enzymologi 51422 7,5 hp 7,5
BB2570 System- och livscykelanalys 50058 7,5 hp 7,5
BB2290 Molekylär biomedicin 60248 7,5 hp 7,5
BB2460 Biokatalys 60970 7,5 hp 7,5
BB2485 Metabolic Engineering 60401 7,5 hp 7,5
BB2015 Miljötoxikologi 60183 7,5 hp 7,5
BB2425 Glykobioteknik 60407 7,5 hp 7,5
BB2446 Immunologi 60254 7,5 hp 7,5
BB2450 Cellfabriken 60400 7,5 hp 7,5