Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Studenten skall följa kurser i minst en inriktning. För examen krävs 90hp inom huvudområdet bioteknik. 

Student på Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi vid KTH
Kursen BB1030 Mikrobiologi är obligatorisk
Kursen BB1160 Eukaryot cellbiologi är obligatorisk

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2165 Biomolekylers struktur och funktion 52228 7,5 hp 7,5
BB2441 Bioinformatik 52235 7,5 hp 7,5
BB2255 Tillämpad genteknologi 52234 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB1160 Eukaryot cellbiologi Obligatorisk för studenter vid Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi, KTH 50875 7,5 hp 7,5
CB1000 Hållbar utveckling och projektledning Obligatorisk för studenter utan tidigare kurser i hållbar utveckling och projektledning 52229 3,0 hp 3,0
BB1000 Programmering i Python Rekommenderad för studenter utan tidigare programmeringskurser 61490 7,5 hp 7,5
BB1030 Mikrobiologi Obligatorisk för studenter vid Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi, KTH 61514 9,0 hp 9,0

Inriktningar

Spår, medicinska tillämpningar av bioteknik (MABT)

Kurser (MABT)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2290 Molekylär biomedicin 61683 7,5 hp 7,5
BB2446 Immunologi 61685 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB1300 Odlingsteknologi 50008 7,5 hp 7,5
BB2020 Molekylär enzymologi 52233 7,5 hp 7,5
BB2570 System- och livscykelanalys 50495 7,5 hp 7,5
BB2460 Biokatalys 61687 7,5 hp 7,5
BB2485 Metabolic Engineering 61688 7,5 hp 7,5
BB2560 Avancerad mikrobiologi och metagenomik 61689 7,5 hp 7,5
BB2015 Miljötoxikologi 61682 7,5 hp 7,5
BB2425 Glykobioteknik 61684 7,5 hp 7,5
BB2450 Cellfabriken 61686 7,5 hp 7,5
CB2080 Proteomik 61690 7,5 hp 7,5

Spår, omics (OMIC)

Kurser (OMIC)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2560 Avancerad mikrobiologi och metagenomik 61689 7,5 hp 7,5
CB2080 Proteomik 61690 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB1300 Odlingsteknologi 50008 7,5 hp 7,5
BB2020 Molekylär enzymologi 52233 7,5 hp 7,5
BB2570 System- och livscykelanalys 50495 7,5 hp 7,5
BB2290 Molekylär biomedicin 61683 7,5 hp 7,5
BB2460 Biokatalys 61687 7,5 hp 7,5
BB2485 Metabolic Engineering 61688 7,5 hp 7,5
BB2015 Miljötoxikologi 61682 7,5 hp 7,5
BB2425 Glykobioteknik 61684 7,5 hp 7,5
BB2446 Immunologi 61685 7,5 hp 7,5
BB2450 Cellfabriken 61686 7,5 hp 7,5