Behörighet och urval

Magisterprogram, människa-datorinteraktion (TMDAM), Utbildningsplan för kull HT2007

Senast ändrad: 2008-02-27
Godkänd: 2008-02-27

För grundläggande behörighet att antas till magisterprogrammet i människa-datorinteraktion krävs en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng/120 poäng eller motsvarande utländsk examen. Därtill krävs grundläggande behörighet i svenska och engelska, motsvarande Sv B och En A.

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning,
http://www.kth.se/info/kth-handboken/II/11/4.html