Senast ändrad: 2008-02-27
Godkänd: 2008-02-27

Magisterutbildningen i människa-datorinteraktion omfattar 60 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 1 års heltidsstudier (2 terminer).

Undervisningsspråk
Undervisningsspråket i utbildningen är svenska. Någon enstaka kurs ges på engelska. Engelsk kurslitteratur är vanlig. Vilket språk en kurs undervisas på framgår av kursplanen.