Bilaga 1: Kurslista

Magisterprogram, människa-datorinteraktion (TMDAM), Utbildningsplan för kull HT2008

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (57,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD100N Programmeringsteknik, webbkurs 6,0 Grundnivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH250X Examensarbete inom människa-datorinteraktion, avancerad nivå 15,0 Avancerad nivå
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 Avancerad nivå
DH2622 Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs med prototypning 9,0 Avancerad nivå
DH2625 IT-design för funktionshindrade 6,0 Avancerad nivå
DH2630 Beteendevetenskaplig metod 6,0 Avancerad nivå
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2416 Datorstöd för samarbete 9,0 Avancerad nivå
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 Avancerad nivå