Årskurs 1

Masterprogram, marinteknik (TMEGM), Utbildningsplan för kull HT2012

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp 8,0
SD2706 Segling för prestanda 6,0 hp 6,0
SD2707 Marin innovation 5,0 hp 2,5 2,5
SD2708 Skrovkonstruktion 6,0 hp 6,0
SD2710 Marinteknik
För student som ej gjort kandidatexamensarbete inom marina system
8,0 hp 8,0
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp 7,5
SD2703 Marin dynamik 8,0 hp 4,0 4,0
SD2711 Design av mindre fartyg 10,0 hp 5,0 5,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp 6,0
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp 7,5