Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, marinteknik (TMEGM), Utbildningsplan för kull HT2012

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Spår, fartygsstrukturer och offshore (MEGA)

Spår, passagerarfartyg (MEGB)

Spår, fartygskontruktion (MEGC)

Spår, fartygs operationella förhållanden (MEGD)

Spår, snabba fartyg (MEGE)

Årskurs 2