Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, snabba fartyg (MEGE)

Kurser (MEGE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2709 Undervattensteknik 7,5 hp 7,5
SD2711 Design av mindre fartyg 10,0 hp 5,0 5,0
SD2705 Höghastighetsfartyg 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp 4,5
SD2724 Mindre fördjupningsprojekt inom marin teknik 3,0 hp 3,0
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp 6,0