Senast ändrad: 2017-12-11
Godkänd: 2017-12-11

Grundläggande behörighet

För grundläggande behörighet till KTH:s masterprogram gäller:

-Examen på grundnivå som omfattar minst 180högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

-Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Särskilda behörighetskrav

En grundexamen (kandidat el motsvarande) i Farkostteknik, Maskinteknik, Teknisk fysik eller motsvarande program med tillräckligt teoretiskt djup samt goda akademiska resultat.

Den sökandes meriter måste innehålla goda kunskaper i matematik och mekanik som uppfyller följande minimikrav:

  • Matematik: 25 hp inklusive linjär algebra, analys och differentialekvationer.
  • Statistik och sannolikhetsteori: 5 hp.
  • Statik, mekaniska vibrationer och hållfasthetslära: 10-15 hp
  • Strömningsmekanik: min. 5 hp

En checklista kvalifikationer för denna dokumentation som skall bifogas ansökan kan hittas här:

http://www.nor-mar-eng.org/~/media/Sites/NOR-MAR-ENG/Qualifications_checklist.ashx

Dessutom måste den sökande ha tillräckliga kvalifikationer inom numeriska metoder och grundläggande programmering med t.ex. MATLAB eller liknande programmeringsspråk.

Urvalsprocess

Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat, motivation för studierna (t.ex. motivationsbrev, referenser).

Alla ansökningar utvärderas akademiskt av konsortiets partneruniversitet. Erbjudande om plats bygger på ett gemensamt beslut av konsortiets antagningsstyrelse. Det finns ett maxantal för antagna till varje universitet och till varje studiespår. Maxantalet beslutas av antagningsnämnden. På så vis kan en sökande ansöka om mer än ett studie spår / universitetskombination och bör ange prioriteringsordning i sitt motivationsbrev.

I ett personligt brev bör du mycket kortfattat förklara din bakgrund och din motivation för att studera marin teknik, inklusive det spår du har valt. Du måste också tydligt ange det studie spår som du önskar. Om du söker till fler än ett spår ska du använda samma brev med motivering, och tydligt ange din prioriteringsordning för de spår du söker. Kvalificerade studenter som inte är antagna till deras först prioriterade kombination kan erbjudas sitt andrahandsval. Avsaknad av programsspecifikt sammanfattningsblad i ansökan kan ge ett lägre meritvärde.

KTHs lokala antagningsordning finns i KTHs regelverk. www.kth.se