Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (34,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2711 Design av mindre fartyg 10,0 hp Avancerad nivå
SD2721 Fartygsdesign 9,0 hp Avancerad nivå
SD2722 Marina strukturer 7,5 hp Avancerad nivå
SD2723 Marin hydromekanik 7,5 hp Avancerad nivå

Spår, fartygsstrukturer och offshore (MEGA)

Spår, passagerarfartyg (MEGB)

Spår, fartygskontruktion (MEGC)

Spår, fartygs operationella förhållanden (MEGD)

Spår, snabba fartyg (MEGE)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (23,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2705 Höghastighetsfartyg 6,0 hp Avancerad nivå
SD2709 Undervattensteknik 7,5 hp Avancerad nivå
SD2711 Design av mindre fartyg 10,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp Avancerad nivå
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp Avancerad nivå
SD2724 Mindre fördjupningsprojekt inom marin teknik 3,0 hp Avancerad nivå
SG2218 Turbulens 7,5 hp Avancerad nivå