Senast ändrad: 2017-12-11
Godkänd: 2017-12-11

Det nordiska masterprogrammet i marinteknik är ett tvåårigt (120 högskolepoäng) masterprogram på avancerad nivå som startar varje år i slutet av augusti. Undervisningsspråket är engelska. Programmet är uppdelat i två delar:

  1. Under det första året ligger fokus på allmänna marintekniska ämnen och skeppsbyggnad på avancerad nivå: stabilitet, motstånd och framdrivning, sjöegenskaper, manövrering och marina strukturer.
  2. Under det andra året, specialiserar den studerande sig inom något av de fem specialiseringsspåren: Offshore structures (NTNU), Passenger ships (Aalto), Ship design (Chalmers), Ship Operations (DTU), Small craft (KTH). Mer information om spåren ges i bilaga A.

Det krävs alltså att studenten börjar vid ett av partneruniversiteten år 1 och avslutar studierna vid ett annat universitet år 2. En student som startar vid KTH får alltså inte studera KTHs specialiceringsspår under år 2.