Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, media management (TMEMM), Utbildningsplan för kull HT2007

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Årskurs 2

Valfria kurser