Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kontakta programansvarig för information om lista över rekommenderade kurser vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) under ht.

Observera att en rekommenderad eller valfri kurs om minst 7,5 hp måste väljas från vardera KTH och HHS, under åk 1 eller åk 2. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM228X Examensarbete inom medieteknik, avancerad nivå 30,0 hp
AK2038 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (samhällsvetenskap) 7,5 hp 7,5
DM2578 Social Media Technologies 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2601 Industrial Project Management 6,0 hp
ME2603 Entrepreneurship 6,0 hp
EQ1210 Introduktion till signalteori 4,5 hp 4,5
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 hp 7,5
DD2325 Tillämpad programmering och datalogi 7,5 hp 7,5
IC2005 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp 7,5