Årskurs 2

Masterprogram, miljövänliga energisystem (TMESM), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2496 Innovation och entreprenörskap i uthållig energiteknik 6,0 hp 6,0
MJ2494 Polygenerering 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2493 Ekonomisk- och miljöanpassad energiomvandling
Ska läsas av alla Select studenter åk2, oavsett vilket "study track"/partner universitet man väljer.
7,0 hp 7,0
MJ2495 Experimentell energiteknik 8,0 hp 8,0
MJ218X Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0