Årskurs 2

Masterprogram, miljövänliga energisystem (TMESM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

MJ2493 "Ekonomisk- och miljöanpassad energiomvandling" 7 hp ska läsas av alla studenter antagna till TMESM oavsett lärosäte (p.1-4).