Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

MJ2493 "Ekonomisk- och miljöanpassad energiomvandling" 7 hp ska läsas av alla studenter antagna till TMESM oavsett lärosäte (p.1-4).

OBS: Årskursinformation angående betygsskala

Enligt rektorsbeslut 2015-07-01 ska betygen godkänt (P) och underkänt (F) används för examensarbete. Student som påbörjat studier 2007-07-01--2015-06-30 kan anmäla om att utföra examensarbete med betygsskala A-F. Anmälan måste då göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2496 Innovation och entreprenörskap i uthållig energiteknik 6,0 hp 6,0
MJ2494 Polygenerering 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2495 Experimentell energiteknik 8,0 hp 1,0 7,0
MJ240X Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
MJ2493 Ekonomisk- och miljöanpassad energiomvandling 7,0 hp