Årskurs 2

Masterprogram, miljövänliga energisystem (TMESM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

MJ2504 "Integrated project of the year in sustainable energy" 6 hp ska läsas av alla studenter antagna till TMESM oavsett lärosäte (p.1-4).

Två av de villkorligt valfria ska läsas motsvarade 12 hp.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2502 Industriell dynamik för innovation i kombinerade energisystem 6,0 6,0
MJ2503 Polygenerering - småskaliga system 6,0 2,0 4,0
MJ2504 Årets integrerade projekt i hållbar energi 6,0 2,0 4,0
MJ240X Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå 60690 30,0 15,0 15,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2462 Energieffektivisering i befintliga byggnader 6,0 6,0
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 4,5 4,5
MJ2420 Förbränningslära 6,0 3,0 3,0
MJ2434 Påbyggnadskurs i kyl- och värmepumpteknik 6,0 3,0 3,0
MJ2460 Uthålliga byggnader - design, bygg och drift 6,0 3,0 3,0
MJ2477 Energipolitik och planering 6,0 2,0 4,0
MJ2383 Energisystemekonomi, modellering och indikatorer för hållbar energiutveckling 6,0 6,0
MJ2440 Mätteknik 3,0 3,0