Årskurs 2

Masterprogram, miljövänliga energisystem (TMESM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2017/2018, ändringar kan ske för kommande läsår.

MJ2504 "Integrated project of the year in sustainable energy" 6 hp ska läsas av alla studenter antagna till TMESM oavsett lärosäte (p.1-4).

Två av de villkorligt valfria ska läsas motsvarade 12 hp.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2502 Industriell dynamik för innovation i kombinerade energisystem 51777 6,0 6,0
MJ2503 Polygenerering - småskaliga system 50059 6,0 3,0 3,0
MJ2504 Årets integrerade projekt i hållbar energi 50747 6,0 2,0 4,0
MJ240X Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå 60918 30,0 15,0 15,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2462 Energieffektivisering i befintliga byggnader 51449 6,0 6,0
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 50660 9,0 4,5 4,5
MJ2420 Förbränningslära 51452 6,0 3,0 3,0
MJ2434 Påbyggnadskurs i kyl- och värmepumpteknik 51447 6,0 3,0 3,0
MJ2460 Uthålliga byggnader - design, bygg och drift 51448 6,0 3,0 3,0
MJ2477 Energipolitik och planering 51455 6,0 2,0 4,0
MJ2383 Energisystemekonomi, modellering och indikatorer för hållbar energiutveckling 51394 6,0 6,0
MJ2440 Mätteknik 50721 3,0 3,0