Årskurs 1

Masterprogram, miljövänliga energisystem (TMESM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Första året läses antingen på KTH eller UPC

Även en språkkurs kan väljas efter överenskommelse med programansvarig

MJ2417 "Nya perspektiv på materialvetenskap och teknologi" 4hp, ersätts av MJ2419 "Energilagringssystem" 4hp