Årskurs 1

Masterprogram, miljövänliga energisystem (TMESM), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Första året läses antingen på KTH eller UPC

Även en språkkurs kan väljas efter överenskommelse med programansvarig