Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

MJ2504 "Integrated project of the year in sustainable energy" 6 hp ska läsas av alla studenter antagna till TMESM oavsett lärosäte (p.1-4).

Ett examensarbete är obligatorsískt - MJ218X 

 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2502 Industriell dynamik för innovation i kombinerade energisystem 50265 6,0 hp 6,0
MJ2503 Polygenerering - småskaliga system 50261 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2504 Årets integrerade projekt i hållbar energi 51922 6,0 hp 2,0 4,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2462 Energieffektivisering i befintliga byggnader 50263 6,0 hp 6,0
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 50254 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2434 Påbyggnadskurs i kyl- och värmepumpteknik 51682 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2460 Uthålliga byggnader - design, bygg och drift 50262 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2477 Energipolitik och planering 50256 6,0 hp 2,0 4,0
MJ2383 Energisystemekonomi, modellering och indikatorer för hållbar energiutveckling 50266 6,0 hp 6,0
MJ2440 Mätteknik 51678 3,0 hp 3,0