Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Första året läses antingen på KTH eller UPC

Även en språkkurs kan väljas efter överenskommelse med programansvarig

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2404 Energiomvandlingssystem 51916 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2411 Förnybar energi 50252 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2497 Energieffektivitet och rationell användning av energi 51909 5,0 hp 2,5 2,5
MJ2498 Energiresurser 51910 5,0 hp 2,5 2,5
MJ2415 Projekt i enegisystemanalys 51918 12,0 hp 2,5 2,5 3,5 3,5
MJ2414 Energisystemanalys med exergi-, ekonomi- och miljöperspektiv 51915 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs 61301 6,0 hp 6,0
MJ2416 Mikroekonomi och energimarknader 61435 5,0 hp 2,5 2,5
MJ2418 Hållbar energi och hållbar miljö 61437 5,0 hp 2,5 2,5
MJ2419 Energilagringssystem 61436 4,0 hp 2,0 2,0