Årskurs 2

Masterprogram, miljöteknik och hållbar infrastruktur (TMHIM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Studenter antagna till civilingenjörsprogrammet samhällsbyggnad har möjlighet att välja ex-jobbkurserna AG211X, AG280X, AE261X, AE212X, AE221X, AE230X, AE240X, AE251X med betygskalan A-F.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2673 Forskningsmetodik och vetenskapsteori 50259 7,5 4,0 3,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AE2401 Teknisk geologi 50287 7,5 7,5
AG2811 Planering för resiliens 50366 7,5 7,5
AL2301 Tillämpad hydrogeologi 50384 7,5 7,5
AE2107 Modellering av vattensystem 50285 7,5 7,5
AE2302 Vattenreningsprocesser och teknik 50286 7,5 7,5
AE2708 Projekt i miljöteknik 50288 7,5 7,5
AG2800 Livscykelanalys 50277 7,5 7,5
AF283X Examensarbete inom vattenbyggnad, avancerad nivå 60297 30,0 15,0 15,0
AG212X Examensarbete inom urban och regional planering, avancerad nivå 60283 30,0 15,0 15,0
AL230X Examensarbete inom miljöteknik och hållbar infrastruktur, avancerad nivå 60298 30,0 15,0 15,0
AL250X Examensarbete inom strategier för hållbar utveckling, avancerad nivå 60284 30,0 15,0 15,0