Årskurs 2

Masterprogram, miljöteknik och hållbar infrastruktur (TMHIM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

För CENMI studenter gäller att de måste läsa:

- en(1) av de villkorligt valfria kurserna: AE2201, AE2801, AE2610, AL2300, AL2301, AE2107, AE2302,AG2800

Samt

- en(1) av kurserna AL2300, AE2501, AE2507, AG2800

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2673 Forskningsmetodik och vetenskapsteori 50460 7,5 hp 4,0 3,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE2401 Teknisk geologi 51184 7,5 hp 7,5
AL2301 Tillämpad hydrogeologi 51186 7,5 hp 7,5
AL2511 Resilienstänkande i hållbar samhällsplanering
Ersätter AG2811 fr.o m HT19
50735 7,5 hp 7,5
AE2107 Modellering av vattensystem 51183 7,5 hp 7,5
AE2302 Vattenreningsprocesser och teknik 51185 7,5 hp 7,5
AG2800 Livscykelanalys 50289 7,5 hp 7,5
AF283X Examensarbete inom vattenbyggnad, avancerad nivå 60230 30,0 hp 15,0 15,0
AG212X Examensarbete inom urban och regional planering, avancerad nivå 60779 30,0 hp 15,0 15,0
AL230X Examensarbete inom miljöteknik och hållbar infrastruktur, avancerad nivå 60224 30,0 hp 15,0 15,0
AL250X Examensarbete inom strategier för hållbar utveckling, avancerad nivå 60133 30,0 hp 15,0 15,0