Senast ändrad: 2010-08-18
Godkänd: 2010-08-18

För tillträde till utbildningen krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet i Matematik kurs C, Samhällskunskap A, Fysik A och Kemi A (eller NKB). I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3. Betygsurval tillämpas på två tredjedelar av platserna. Platserna fördelas proportionellt utifrån antalet behöriga sökande i två grupper. Provurval tillämpas på en tredjedel av platserna per utbildning.