Bilaga 2: Inriktningar

Kandidatprogram, medicinsk informatik (TMILK), Utbildningsplan för kull HT2008

Programmet har inga inriktningar.