Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HF1701 Matematik 1 8,0 hp Grundnivå
HI1701 Datorsystem 6,0 hp Grundnivå
HI1702 Programmering, grundkurs 9,0 hp Grundnivå
HI1706 Data- och telekommunikation 7,0 hp Grundnivå
HL1703 Anatomi och fysiologi 6,0 hp Grundnivå
HL1704 Allmän sjukdomslära 9,0 hp Grundnivå
HL1720 Introduktion till hälso- och sjukvård 5,0 hp Grundnivå
HL1721 Vetenskaplig metodik 1 3,0 hp Grundnivå
HL1722 Medicinsk informatik 7,0 hp Grundnivå

Årskurs 2

Årskurs 3