Senast ändrad: 2010-08-18
Godkänd: 2010-08-18

Nominell studietid är 3 år, vilket innebär 180 högskolepoäng på grundläggande nivå. Programmet bedrivs i nära samarbete med Karolinska institutet.

Utbildningen bedrivs normalt med två till tre parallella kurser. Utbildningen är huvudsakligen lokaliserad till Flemingsberg. I slutet av varje årskurs planeras för större projekt, där kunskaper från de ingående kurserna integreras inom hälso- och sjukvård.