Senast ändrad: 2013-04-04
Godkänd: 2013-04-04

Teknisk eller naturvetenskaplig kandidatexamen. Examen ska innehålla minst 60 hp kurser inom matematik, fysik, programmering/datalogi och ellära/elektronik, varav minst 25 hp matematik, 15 hp fysik, 10 hp programmering/datalogi och 5 hp ellära/elektronik.

Urvalet kommer att baseras på en meritvärdering där följande kriterier bedömts: vid vilket universitet grundexamen har utfärdats, resultat på kurser relevanta för programmet, personligt brev med motivering till programval och förslag till examensarbete, rekommendationsbrev och referenser.

Hänvisning till KTH:s antagningsordning http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning