Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HI2010 Medicinska informations- och kommunikationssystem 6,0 hp Avancerad nivå
HL2005 Implantat och biomaterial 6,0 hp Avancerad nivå
HL2016 Teknik inom kirurgi, anestesi och intensivvård 6,0 hp Avancerad nivå
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2400 Cell- och molekylärbiologi 15,0 hp Avancerad nivå
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp Avancerad nivå
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp Avancerad nivå
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 hp Avancerad nivå
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 7,5 hp Avancerad nivå
HL2010 Ultraljud 6,0 hp Avancerad nivå
HL2011 Magnetresonansavbildning 4,5 hp Avancerad nivå
HL2013 Strålterapi 7,5 hp Avancerad nivå
HL2014 Säkra medicintekniska produkter 7,5 hp Avancerad nivå
HL2017 Avancerad fysiologi, mindre kurs 6,0 hp Avancerad nivå
HL2018 Avancerad fysiologi 9,0 hp Avancerad nivå
HL2019 Medicinsk avbildning med joniserande strålning 6,0 hp Avancerad nivå
HL2025 Strukturbiologi och cellbiologi 9,0 hp Avancerad nivå
HL2027 Medicinsk bildanalys och rekonstruktion i 3D 9,0 hp Avancerad nivå
HL2028 Medicinsk signalbehandling 6,0 hp Avancerad nivå
HL2030 Subcellulär avbildning, mindre kurs 6,0 hp Avancerad nivå
HL2031 Subcellulär avbildning 9,0 hp Avancerad nivå
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 hp Avancerad nivå
SE2121 Biomekanik 9,0 hp Avancerad nivå
SG2804 Människans rörelsemekanik 7,0 hp Avancerad nivå
SI2700 Proteinfysik 7,5 hp Avancerad nivå
SK2501 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi, utökad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
SK2510 Den biologiska cellens fysik I 8,0 hp Avancerad nivå
SK2511 Den biologiska cellens fysik II 6,0 hp Avancerad nivå
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp Avancerad nivå
SK2521 Fluorescens-spektroskopi för biomolekylära studier 6,0 hp Avancerad nivå
SK2530 Introduktion till biomedicin 6,0 hp Avancerad nivå
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 hp Avancerad nivå
SK2540 Ultraljudsfysik och tillämpningar 6,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (43,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå
HL202X Examensarbete inom medicinsk teknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå