Årskurs 1

Masterprogram, medicinsk teknik (TMLEM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HI2010 Medicinska informations- och kommunikationssystem 6,0 hp 6,0
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 hp 6,0
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 6,0 hp 6,0
HL2016 Teknik inom kirurgi, anestesi och intensivvård 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL2005 Implantat och biomaterial
Compulsory for specialisations: Mechanics and Electronics
6,0 hp 6,0
HL2040 Fysiologi i extrema omgivningar 7,5 hp 7,5
HL2014 Säkra medicintekniska produkter 7,5 hp 3,0 4,5
HL2034 Klinisk innovation och design 9,0 hp 4,5 4,5
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp 4,0 4,0
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 hp 6,0
HL2013 Strålterapi 7,5 hp 7,5
HL2017 Avancerad fysiologi, mindre kurs 6,0 hp 6,0
HL2018 Avancerad fysiologi 9,0 hp 9,0
HL2035 Biomekanik och neuronik 7,5 hp 7,5
SG2804 Människans rörelsemekanik 7,0 hp 7,0
SK2501 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi, utökad kurs 7,5 hp 7,5
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 7,5 hp 7,5
HL2019 Medicinsk avbildning med joniserande strålning 6,0 hp 6,0
HL2025 Strukturbiologi och cellbiologi 9,0 hp 9,0
SK2510 Den biologiska cellens fysik I 8,0 hp 8,0
HL2027 Medicinsk bildanalys och rekonstruktion i 3D 9,0 hp 4,5 4,5
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5
HL2010 Ultraljud 6,0 hp 6,0
HL2011 Magnetresonansavbildning 4,5 hp 4,5
SE2121 Biomekanik 9,0 hp 9,0
SK2511 Den biologiska cellens fysik II 6,0 hp 6,0