Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Informationen baseras på läsårsschemat för läsåret 2017/18 och kan komma att ändras.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI2010 Medicinska informations- och kommunikationssystem Obligatorisk för spåret Informationsteknik 6,0 hp 6,0
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 6,0 hp 6,0
AK2050 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (medicinsk etik) För studenter som läst BB1010 Inledande bioteknik 6,0 hp 4,5 1,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
HL2017 Avancerad fysiologi, mindre kurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys Spåren elektronik och Informationsteknik 7,5 hp 7,5
HL2005 Implantat och biomaterial Obligatorisk för spåret Elektronik 6,0 hp 6,0
HL2040 Fysiologi i extrema omgivningar 7,5 hp 7,5
ME2016 Project Management: Leadership and Control Spår: Ekonomi/organisation 6,0 hp 6,0
MF2030 Mekatronik allmän kurs Spåren Elektronik och Mekanik 6,0 hp 6,0
MF2043 Robust mekatronik Spåren Elektronik och Mekanik 6,0 hp 6,0
DD2425 Robotik och autonoma system Spåren Elektronik och Informationsteknik 9,0 hp 3,5 5,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering Spår: Informationsteknik 9,0 hp 6,0 3,0
HL2014 Säkra medicintekniska produkter Obligatorisk för spåret Ekonomi/organisation 7,5 hp 3,0 4,5
HL2032 Medicinsk teknik, projektkurs Obligatorisk för spåret Elektronik 9,0 hp 6,0 3,0
HL2034 Klinisk innovation och design 9,0 hp 4,5 4,5
HL2041 Idrottsteknologi 9,0 hp 6,0 3,0
SE2126 Materialmekanik Spår: Mekanik 9,0 hp 6,0 3,0
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp 4,0 4,0
DD2404 Tillämpad bioinformatik Spår: Informationsteknik 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende Obligatorisk för spåret Informationsteknik 7,5 hp 7,5
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 hp 6,0
HL2013 Strålterapi Obligatorisk för spår Modern fysik 7,5 hp 7,5
HL2018 Avancerad fysiologi 9,0 hp 9,0
HL2035 Biomekanik och neuronik Obligatorisk för spår Mekanik 7,5 hp 7,5
HM102V Vårdlogistik-teori Obligatorisk för spåret Ekonomi/organisation 7,5 hp 7,5
ID2222 Datautvinning Spår: Informationsteknik 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning Spår: Informationsteknik 7,5 hp 7,5
ME2053 Logistik & Supply Chain Management Spår: Ekonomi/organisation 6,0 hp 6,0
SG2804 Människans rörelsemekanik Obligatorisk för spår Mekanik 7,0 hp 7,0
SH2103 Subatomär fysik Spår: Modern fysik 7,5 hp 7,5
SK2501 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi, utökad kurs Spår: Modern fysik 7,5 hp 7,5
HL205X Examensarbete inom medicinsk teknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
HL207X Examensarbete inom teknik och hälsa, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0