Årskurs 2

Masterprogram, medicinsk teknik (TMLEM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Informationen baseras på läsårsschemat för läsåret 2017/18 och kan komma att ändras.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HI2010 Medicinska informations- och kommunikationssystem
Obligatorisk för spåret Informationsteknik
6,0 hp 6,0
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 6,0 hp 6,0
AK2050 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (medicinsk etik)
För studenter som läst BB1010 Inledande bioteknik
6,0 hp 4,5 1,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
HL2017 Avancerad fysiologi, mindre kurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys
Spåren elektronik och Informationsteknik
7,5 hp 7,5
HL2005 Implantat och biomaterial
Obligatorisk för spåret Elektronik
6,0 hp 6,0
HL2040 Fysiologi i extrema omgivningar 7,5 hp 7,5
ME2016 Project Management: Leadership and Control
Spår: Ekonomi/organisation
6,0 hp 6,0
MF2030 Mekatronik allmän kurs
Spåren Elektronik och Mekanik
6,0 hp 6,0
MF2043 Robust mekatronik
Spåren Elektronik och Mekanik
6,0 hp 6,0
DD2425 Robotik och autonoma system
Spåren Elektronik och Informationsteknik
9,0 hp 3,5 5,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering
Spår: Informationsteknik
9,0 hp 6,0 3,0
HL2014 Säkra medicintekniska produkter
Obligatorisk för spåret Ekonomi/organisation
7,5 hp 3,0 4,5
HL2032 Medicinsk teknik, projektkurs
Obligatorisk för spåret Elektronik
9,0 hp 6,0 3,0
HL2034 Klinisk innovation och design 9,0 hp 4,5 4,5
HL2041 Idrottsteknologi 9,0 hp 6,0 3,0
SE2126 Materialmekanik
Spår: Mekanik
9,0 hp 6,0 3,0
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp 4,0 4,0
DD2404 Tillämpad bioinformatik
Spår: Informationsteknik
7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende
Obligatorisk för spåret Informationsteknik
7,5 hp 7,5
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 hp 6,0
HL2013 Strålterapi
Obligatorisk för spår Modern fysik
7,5 hp 7,5
HL2018 Avancerad fysiologi 9,0 hp 9,0
HL2035 Biomekanik och neuronik
Obligatorisk för spår Mekanik
7,5 hp 7,5
HM102V Vårdlogistik-teori
Obligatorisk för spåret Ekonomi/organisation
7,5 hp 7,5
ID2222 Datautvinning
Spår: Informationsteknik
7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning
Spår: Informationsteknik
7,5 hp 7,5
ME2053 Logistik & Supply Chain Management
Spår: Ekonomi/organisation
6,0 hp 6,0
SG2804 Människans rörelsemekanik
Obligatorisk för spår Mekanik
7,0 hp 7,0
SH2103 Subatomär fysik
Spår: Modern fysik
7,5 hp 7,5
SK2501 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi, utökad kurs
Spår: Modern fysik
7,5 hp 7,5
HL205X Examensarbete inom medicinsk teknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
HL207X Examensarbete inom teknik och hälsa, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0