Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Summan av obligatoriska och villkorligt valfria kurser skall uppgå till minst 60hp, examensarbetet oräknat.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 hp 6,0
HL2017 Avancerad fysiologi, mindre kurs 6,0 hp 6,0
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 6,0 hp

En av kurserna nedan är obligatorisk:

AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp, läses av studenter som inte läst BB1010.

AK2050 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (medicinsk etik) 6,0 hp, läses av studenter som läst BB1010.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2050 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (medicinsk etik) För studenter som har läst BB1010 6,0 hp 4,5 1,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) För studententer som inte läst BB1010 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Spår, biomekanik (BIME)

Kurser (BIME)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 6,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 7,5 hp 7,5
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp 6,0
SE2121 Biomekanik 9,0 hp 9,0

Spår, vårdlogistik och organisation (HLMT)

Kurser (HLMT)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL2014 Säkra medicintekniska produkter 7,5 hp 4,0 3,5
HL2016 Teknik inom kirurgi, anestesi och intensivvård 6,0 hp 6,0
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 6,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HM102V Vårdlogistik-teori 7,5 hp 7,5
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 7,5 hp 7,5
ME2815 Affärsmodellen 7,5 hp 7,5

Spår, medicinsk elektronik (MEEL)

Kurser (MEEL)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL2005 Implantat och biomaterial 6,0 hp 6,0
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 6,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL2016 Teknik inom kirurgi, anestesi och intensivvård 6,0 hp 6,0
IL2238 Integrerad elektronik 7,5 hp 7,5
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 7,5 hp 7,5
IL2237 Elektroniksystemkonstruktion 7,5 hp 7,5

Spår, medicinska bildsystem (MEIM)

Kurser (MEIM)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL2019 Medicinsk avbildning med joniserande strålning 6,0 hp 6,0
HL2010 Ultraljud 6,0 hp 6,0
HL2011 Magnetresonansavbildning 4,5 hp 4,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SH2103 Subatomär fysik 7,5 hp 7,5
SH2302 Kärnfysik 8,0 hp 8,0

Spår, medicinsk informatik (MEIN)

Kurser (MEIN)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI2010 Medicinska informations- och kommunikationssystem 6,0 hp 6,0
HL2027 Medicinsk bildanalys och rekonstruktion i 3D 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 7,5 hp 7,5
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp 7,5