Årskurs 1

Masterprogram, medicinsk teknik (TMLEM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Summan av obligatoriska och villkorligt valfria kurser skall uppgå till minst 60hp, examensarbetet oräknat.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 hp 6,0
HL2017 Avancerad fysiologi, mindre kurs 6,0 hp 6,0
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 6,0 hp

En av kurserna nedan är obligatorisk:

AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp, läses av studenter som inte läst BB1010.

AK2050 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (medicinsk etik) 6,0 hp, läses av studenter som läst BB1010.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2050 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (medicinsk etik)
För studenter som har läst BB1010
6,0 hp 4,5 1,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
För studententer som inte läst BB1010
7,5 hp 7,5

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 60769 7,5 hp 7,5
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60136 6,0 hp 6,0
SE2121 Biomekanik 60372 9,0 hp 9,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL2014 Säkra medicintekniska produkter 7,5 hp 4,0 3,5
HL2016 Teknik inom kirurgi, anestesi och intensivvård 6,0 hp 6,0
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HM102V Vårdlogistik-teori 7,5 hp 7,5
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 60769 7,5 hp 7,5
ME2815 Affärsmodellen 60217 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL2005 Implantat och biomaterial 6,0 hp 6,0
EK2350 Mikrosystemteknik 60383 7,5 hp 7,5
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL2016 Teknik inom kirurgi, anestesi och intensivvård 6,0 hp 6,0
IL2238 Integrerad elektronik 7,5 hp 7,5
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 60769 7,5 hp 7,5
IL2237 Elektroniksystemkonstruktion 60517 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL2019 Medicinsk avbildning med joniserande strålning 61075 6,0 hp 6,0
HL2010 Ultraljud 61071 6,0 hp 6,0
HL2011 Magnetresonansavbildning 60586 4,5 hp 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SH2103 Subatomär fysik 7,5 hp 7,5
SH2302 Kärnfysik 60421 8,0 hp 8,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HI2010 Medicinska informations- och kommunikationssystem 6,0 hp 6,0
HL2027 Medicinsk bildanalys och rekonstruktion i 3D 60942 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 60769 7,5 hp 7,5
DD2401 Neurovetenskap 60109 7,5 hp 7,5