Årskurs 1

Masterprogram, medicinsk teknik (TMLEM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Summan av obligatoriska och villkorligt valfria kurser skall uppgå till minst 60hp, examensarbetet oräknat.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 50117 6,0 hp 6,0
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 50840 6,0 hp 6,0
HL2017 Avancerad fysiologi, mindre kurs 50056 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2050 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (medicinsk etik)
För studenter som har läst BB1010
51399 6,0 hp 4,5 1,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
För studententer som inte läst BB1010
50096 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 50840 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 60769 7,5 hp 7,5
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60136 6,0 hp 6,0
SE2121 Biomekanik 60372 9,0 hp 9,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 50840 6,0 hp 6,0
HL2014 Säkra medicintekniska produkter 50628 7,5 hp 4,0 3,5
HL2016 Teknik inom kirurgi, anestesi och intensivvård 51230 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HM102V Vårdlogistik-teori 51235 7,5 hp 7,5
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 60769 7,5 hp 7,5
ME2815 Affärsmodellen 60217 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL2005 Implantat och biomaterial 50635 6,0 hp 6,0
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 50840 6,0 hp 6,0
EK2350 Mikrosystemteknik 60383 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL2016 Teknik inom kirurgi, anestesi och intensivvård 51230 6,0 hp 6,0
IL2238 Integrerad elektronik 51072 7,5 hp 7,5
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 60769 7,5 hp 7,5
IL2237 Elektroniksystemkonstruktion 60517 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL2019 Medicinsk avbildning med joniserande strålning 61075 6,0 hp 6,0
HL2010 Ultraljud 61071 6,0 hp 6,0
HL2011 Magnetresonansavbildning 60586 4,5 hp 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SH2103 Subatomär fysik 50539 7,5 hp 7,5
SH2302 Kärnfysik 60421 8,0 hp 8,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HI2010 Medicinska informations- och kommunikationssystem 51221 6,0 hp 6,0
HL2027 Medicinsk bildanalys och rekonstruktion i 3D 60942 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 60769 7,5 hp 7,5
DD2401 Neurovetenskap 60109 7,5 hp 7,5