Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Summan av obligatoriska och villkorligt valfria kurser skall uppgå till minst 60hp, examensarbetet oräknat.

Ett av angivna examensarbeten kan väljas

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) För studenter som inte läst BB1010 Inledande bioteknik 7,5 hp
AK2050 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (medicinsk etik) För studenter som läst BB1010 Inledande bioteknik 6,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL205X Examensarbete inom medicinsk teknik, avancerad nivå 30,0 hp
HL207X Examensarbete inom teknik och hälsa, avancerad nivå 30,0 hp

Inriktningar