Senast ändrad: 2020-01-09
Godkänd: 2020-01-10

Teknisk eller naturvetenskaplig kandidatexamen. Examen ska innehålla minst 60 hp kurser inom matematik, fysik, programmering/datalogi och ellära/elektronik, varav minst 25 hp matematik, 15 hp fysik, 10 hp programmering/datalogi och 5 hp ellära/elektronik.

Urvalet baseras på en meritvärdering där följande kriterier bedömts: vid vilket universitet grundexamen har utfärdats, resultat på kurser relevanta för programmet, personligt brev med motivering till programval, CV och rekommendationsbrev.

Andra studier eller arbetslivserfarenhet bedöms utifrån den reella kompetens som åberopas.