Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (18,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
HL2017 Avancerad fysiologi, mindre kurs 6,0 hp Avancerad nivå
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) För studententer som inte läst BB1010 7,5 hp Avancerad nivå
AK2050 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (medicinsk etik) För studenter som har läst BB1010 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Summan av obligatoriska och villkorligt valfria kurser skall uppgå till minst 60hp, examensarbetet oräknat.

Information om villkorligt valfria kurser

En av kurserna nedan är obligatorisk:

AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp, läses av studenter som inte läst BB1010.

AK2050 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (medicinsk etik) 6,0 hp, läses av studenter som läst BB1010.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (13,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) För studenter som inte läst BB1010 Inledande bioteknik 7,5 hp Avancerad nivå
AK2050 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (medicinsk etik) För studenter som läst BB1010 Inledande bioteknik 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HL205X Examensarbete inom medicinsk teknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
HL207X Examensarbete inom teknik och hälsa, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Summan av obligatoriska och villkorligt valfria kurser skall uppgå till minst 60hp, examensarbetet oräknat.

Ett av angivna examensarbeten kan väljas

Spår, biomekanik (BIME)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 7,5 hp Avancerad nivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp Grundnivå
SE2121 Biomekanik 9,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (50,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HL2005 Implantat och biomaterial 6,0 hp Avancerad nivå
HL2035 Biomekanik och neuronik 7,5 hp Avancerad nivå
HL205X Examensarbete inom medicinsk teknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
SG2804 Människans rörelsemekanik 7,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HI2010 Medicinska informations- och kommunikationssystem 6,0 hp Avancerad nivå
HL2016 Teknik inom kirurgi, anestesi och intensivvård 6,0 hp Avancerad nivå
HL2017 Avancerad fysiologi, mindre kurs 6,0 hp Avancerad nivå
HL2018 Avancerad fysiologi 9,0 hp Avancerad nivå
HL2028 Medicinsk signalbehandling 6,0 hp Avancerad nivå
HL2034 Klinisk innovation och design 9,0 hp Avancerad nivå
HL2037 Praktikarbete inom medicinsk teknik 7,5 hp Avancerad nivå
HL2040 Fysiologi i extrema omgivningar 7,5 hp Avancerad nivå
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 hp Avancerad nivå
MF2043 Robust mekatronik 6,0 hp Avancerad nivå
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp Avancerad nivå

Spår, vårdlogistik och organisation (HLMT)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (19,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HL2014 Säkra medicintekniska produkter 7,5 hp Avancerad nivå
HL2016 Teknik inom kirurgi, anestesi och intensivvård 6,0 hp Avancerad nivå
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 7,5 hp Avancerad nivå
HM102V Vårdlogistik-teori 7,5 hp Grundnivå
ME2815 Affärsmodellen 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HL207X Examensarbete inom teknik och hälsa, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå

Spår, medicinsk elektronik (MEEL)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (19,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp Avancerad nivå
HL2005 Implantat och biomaterial 6,0 hp Avancerad nivå
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 7,5 hp Avancerad nivå
HL2016 Teknik inom kirurgi, anestesi och intensivvård 6,0 hp Avancerad nivå
IL2237 Elektroniksystemkonstruktion 7,5 hp Avancerad nivå
IL2238 Integrerad elektronik 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HL205X Examensarbete inom medicinsk teknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

En av kurserna HE2001 och HL2032 måste väljas.

Spår, medicinska bildsystem (MEIM)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (16,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HL2010 Ultraljud 6,0 hp Avancerad nivå
HL2011 Magnetresonansavbildning 4,5 hp Avancerad nivå
HL2019 Medicinsk avbildning med joniserande strålning 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SH2103 Subatomär fysik 7,5 hp Avancerad nivå
SH2302 Kärnfysik 8,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HL205X Examensarbete inom medicinsk teknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå

Spår, medicinsk informatik (MEIN)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HI2010 Medicinska informations- och kommunikationssystem 6,0 hp Avancerad nivå
HL2027 Medicinsk bildanalys och rekonstruktion i 3D 9,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp Avancerad nivå
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp Avancerad nivå
HL205X Examensarbete inom medicinsk teknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå