Senast ändrad: 2020-01-09
Godkänd: 2020-01-10

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar två års heltidsstudier. Utbildningen är i huvudsak på avancerad nivå. Alla obligatoriska kurser utom kursen HL1007 Medicinsk teknik gk, som är obligatorisk för vissa studenter, är på avancerad nivå, men vissa valfria och villkorligt valfria kurser kan vara på grundnivå.

Undervisningen är i huvudsak på engelska. Alla obligatoriska kurser ges på engelska, men vissa valfria och villkorligt valfria kurser kan ges på svenska. Det kommer dock att vara möjligt att nå fram till en examen med endast kurser givna på engelska.

Programmet är till sin natur tvärvetenskapligt och för att säkerställa djupa kunskaper inom både de medicintekniska tillämpningarna och den bakomliggande tekniska och naturvetenskapliga teorin väljer studenterna ett av fem spår. Spåren innehåller både medicintekniska och allmänna tekniska/naturvetenskapliga kurser.

De fem spår som erbjuds är:

·        Medicinska bildsystem

·        Biomekanik

·        Medicinsk elektronik

·        Medicinsk informatik

·        Vårdlogistik och organisation

Varje spår innehåller obligatoriska, villkorligt valfria och valfria kurser. Summan av de obligatoriska och villkorligt valfria kurserna ska vara minst 75 hp. Alla studenter ska också göra ett examensarbete på 30 hp. Resterande 15 poäng är valfria.

Studenter med en annan kandidatexamen än medicinsk teknik kan vara behöriga till programmet, men måste då läsa två extra obligatoriska kurser den första terminen, vilket för dem minskar mängden villkorligt valfria kurser.