Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Summan av obligatoriska och villkorligt valfria kurser skall uppgå till minst 60hp, examensarbetet oräknat.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CM2009 Statistik för medicintekniska tillämpningar 6,0 hp 6,0
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs För alla utom studenter med kandidatexamen i medicinsk teknik 6,0 hp 6,0
HL2017 Avancerad fysiologi, mindre kurs För alla utom studenter med kandidatexamen i medicinsk teknik 6,0 hp 6,0

En av kurserna nedan är obligatorisk:

AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp, läses av studenter som inte läst BB1010.

AK2050 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (medicinsk etik) 6,0 hp, läses av studenter som läst BB1010.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) Obligatorisk för studenter som inte läst BB1010 Inledande bioteknik 7,5 hp 7,5
AK2050 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (medicinsk etik) Obligatorisk för studenter som läst BB1010 Inledande bioteknik 6,0 hp 4,5 1,5

Inriktningar

Spår, biomekanik (BIME)

Kurser (BIME)

Summan av obligatoriska och villkorligt valfria kurser skall uppgå till minst 60hp, examensarbetet oräknat.

Dessutom ska minst två av följande kurser läsas:

 • HL2035 
 • SE2121
 • SG2804

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI2010 Medicinska informations- och kommunikationssystem 6,0 hp 6,0
HL2005 Implantat och biomaterial 6,0 hp 6,0
HL2040 Fysiologi i extrema omgivningar 7,5 hp 7,5
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 6,0 hp 6,0
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 hp 6,0
MF2043 Robust mekatronik 6,0 hp 6,0
HL2034 Klinisk innovation och design 9,0 hp 4,5 4,5
HL2037 Praktikarbete inom medicinsk teknik Kan även läsas i period 3 och 4 7,5 hp 3,5 4,0
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp 4,5 4,5
HL2016 Teknik inom kirurgi, anestesi och intensivvård 6,0 hp 6,0
HL2017 Avancerad fysiologi, mindre kurs 6,0 hp 6,0
HL2018 Avancerad fysiologi 9,0 hp 9,0
HL2028 Medicinsk signalbehandling 6,0 hp 6,0
HL2035 Biomekanik och neuronik 7,5 hp 7,5
SG2804 Människans rörelsemekanik 7,0 hp 7,0
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 60541 7,5 hp 7,5
SE2121 Biomekanik 60685 9,0 hp 9,0

Spår, vårdlogistik och organisation (HLMT)

Kurser (HLMT)

Summan av obligatoriska och villkorligt valfria kurser skall uppgå till minst 60hp, examensarbetet oräknat.

Dessutom ska minst två av följande kurser läsas:

 • HL2014 
 • HL2016
 • HM102V

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI2010 Medicinska informations- och kommunikationssystem 6,0 hp 6,0
HL2005 Implantat och biomaterial 6,0 hp 6,0
HL2040 Fysiologi i extrema omgivningar 7,5 hp 7,5
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 6,0 hp 6,0
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 hp 6,0
HL2014 Säkra medicintekniska produkter 7,5 hp 4,0 3,5
HL2034 Klinisk innovation och design 9,0 hp 4,5 4,5
HL2037 Praktikarbete inom medicinsk teknik Kan även läsas i period 3 och 4 7,5 hp 3,5 4,0
HL2016 Teknik inom kirurgi, anestesi och intensivvård 6,0 hp 6,0
HL2017 Avancerad fysiologi, mindre kurs 6,0 hp 6,0
HL2018 Avancerad fysiologi 9,0 hp 9,0
HM102V Vårdlogistik-teori 7,5 hp 7,5
ME2053 Logistik & Supply Chain Management 6,0 hp 6,0
ME2829 Trendanalys och framtidstänkande 7,5 hp 7,5
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 60541 7,5 hp 7,5
ME2815 Affärsmodellen 60166 7,5 hp 7,5

Spår, medicinsk elektronik (MEEL)

Kurser (MEEL)

Summan av obligatoriska och villkorligt valfria kurser skall uppgå till minst 60hp, examensarbetet oräknat.

Dessutom ska minst två av följande kurser läsas:

 • EK2350
 • HL2005
 • HL2032

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI2010 Medicinska informations- och kommunikationssystem 6,0 hp 6,0
HL2005 Implantat och biomaterial 6,0 hp 6,0
HL2040 Fysiologi i extrema omgivningar 7,5 hp 7,5
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 6,0 hp 6,0
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 hp 6,0
MF2043 Robust mekatronik 6,0 hp 6,0
HL2032 Medicinsk teknik, projektkurs 9,0 hp 4,5 4,5
HL2034 Klinisk innovation och design 9,0 hp 4,5 4,5
HL2037 Praktikarbete inom medicinsk teknik Kan även läsas i period 3 och 4 7,5 hp 3,5 4,0
HL2016 Teknik inom kirurgi, anestesi och intensivvård 6,0 hp 6,0
HL2017 Avancerad fysiologi, mindre kurs 6,0 hp 6,0
HL2018 Avancerad fysiologi 9,0 hp 9,0
HL2028 Medicinsk signalbehandling 6,0 hp 6,0
IL2238 Integrerad elektronik 7,5 hp 7,5
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 60541 7,5 hp 7,5
DD2401 Neurovetenskap 60502 7,5 hp 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 60826 7,5 hp 7,5
IL2237 Elektroniksystemkonstruktion 60787 7,5 hp 7,5

Spår, medicinska bildsystem (MEIM)

Kurser (MEIM)

Summan av obligatoriska och villkorligt valfria kurser skall uppgå till minst 60hp, examensarbetet oräknat.

Dessutom ska minst tre av följande kurser läsas:

 • HL2010
 • HL2011
 • HL2019
 • CM2006
 • HL2027

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CM2003 Djupinlärning för medicinsk bildanalys: en praktisk kurs 7,5 hp 7,5
HL2040 Fysiologi i extrema omgivningar 7,5 hp 7,5
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 6,0 hp 6,0
HL2034 Klinisk innovation och design 9,0 hp 4,5 4,5
HL2037 Praktikarbete inom medicinsk teknik Kan även läsas i period 3 och 4 7,5 hp 3,5 4,0
CM2006 Medicinsk visualisering 6,0 hp 6,0
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 hp 6,0
HL2013 Strålterapi 7,5 hp 7,5
HL2017 Avancerad fysiologi, mindre kurs 6,0 hp 6,0
HL2018 Avancerad fysiologi 9,0 hp 9,0
HL2028 Medicinsk signalbehandling 6,0 hp 6,0
SH2103 Subatomär fysik 7,5 hp 7,5
SK2501 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi, utökad kurs 7,5 hp 7,5
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 60541 7,5 hp 7,5
HL2019 Medicinsk avbildning med joniserande strålning 61553 6,0 hp 6,0
SH2302 Kärnfysik 60896 8,0 hp 8,0
SI2720 Biofysik 60640 7,5 hp 7,5
HL2027 Medicinsk bildanalys och rekonstruktion i 3D 61333 9,0 hp 4,5 4,5
HL2010 Ultraljud 61555 6,0 hp 6,0
HL2011 Magnetresonansavbildning 61554 4,5 hp 4,5

Spår, medicinsk informatik (MEIN)

Kurser (MEIN)

Summan av obligatoriska och villkorligt valfria kurser skall uppgå till minst 60hp, examensarbetet oräknat.

Dessutom ska minst två av följande kurser läsas:

 • HL2027
 • HI2010
 • CM2003

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CM2003 Djupinlärning för medicinsk bildanalys: en praktisk kurs 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
HI2010 Medicinska informations- och kommunikationssystem 6,0 hp 6,0
HL2040 Fysiologi i extrema omgivningar 7,5 hp 7,5
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 6,0 hp 6,0
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp 6,0 3,0
HL2034 Klinisk innovation och design 9,0 hp 4,5 4,5
HL2037 Praktikarbete inom medicinsk teknik Kan även läsas i period 3 och 4 7,5 hp 3,5 4,0
HL2017 Avancerad fysiologi, mindre kurs 6,0 hp 6,0
HL2018 Avancerad fysiologi 9,0 hp 9,0
HL2028 Medicinsk signalbehandling 6,0 hp 6,0
ID2222 Datautvinning 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 hp 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 60575 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 60450 7,5 hp 7,5
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 60541 7,5 hp 7,5
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi 60489 6,0 hp 3,0 3,0
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 60501 15,0 hp 7,0 8,0
HL2027 Medicinsk bildanalys och rekonstruktion i 3D 61333 9,0 hp 4,5 4,5
DD2401 Neurovetenskap 60502 7,5 hp 7,5
DD2418 Språkteknologi 60512 6,0 hp 6,0
DT2119 Igenkänning av tal och talare 60454 7,5 hp 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60413 7,5 hp 7,5