Årskurs 1

Masterprogram, medicinsk teknik (TMLEM), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Summan av obligatoriska och villkorligt valfria kurser skall uppgå till minst 60hp, examensarbetet oräknat.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
CM2009 Statistik för medicintekniska tillämpningar 50010 6,0 hp 6,0
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs
För alla utom studenter med kandidatexamen i medicinsk teknik
51324 6,0 hp 6,0
HL2017 Avancerad fysiologi, mindre kurs
För alla utom studenter med kandidatexamen i medicinsk teknik
50012 6,0 hp 6,0

En av kurserna nedan är obligatorisk:

AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp, läses av studenter som inte läst BB1010.

AK2050 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (medicinsk etik) 6,0 hp, läses av studenter som läst BB1010.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
Obligatorisk för studenter som inte läst BB1010 Inledande bioteknik
50408 7,5 hp 7,5
AK2050 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (medicinsk etik)
Obligatorisk för studenter som läst BB1010 Inledande bioteknik
50815 6,0 hp 4,5 1,5

Inriktningar


Summan av obligatoriska och villkorligt valfria kurser skall uppgå till minst 60hp, examensarbetet oräknat.

Dessutom ska minst två av följande kurser läsas:

 • HL2035 
 • SE2121
 • SG2804
Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HI2010 Medicinska informations- och kommunikationssystem 50090 6,0 hp 6,0
HL2005 Implantat och biomaterial 50198 6,0 hp 6,0
HL2040 Fysiologi i extrema omgivningar 50238 7,5 hp 7,5
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 50245 6,0 hp 6,0
MF2030 Mekatronik allmän kurs 50784 6,0 hp 6,0
MF2043 Robust mekatronik 50773 6,0 hp 6,0
HL2034 Klinisk innovation och design 50209 9,0 hp 4,5 4,5
HL2037 Praktikarbete inom medicinsk teknik
Kan även läsas i period 3 och 4
52042 7,5 hp 3,5 4,0
SE2126 Materialmekanik 50228 9,0 hp 4,5 4,5
HL2016 Teknik inom kirurgi, anestesi och intensivvård 50199 6,0 hp 6,0
HL2017 Avancerad fysiologi, mindre kurs 50012 6,0 hp 6,0
HL2018 Avancerad fysiologi 50204 9,0 hp 9,0
HL2028 Medicinsk signalbehandling 50205 6,0 hp 6,0
HL2035 Biomekanik och neuronik 50147 7,5 hp 7,5
SG2804 Människans rörelsemekanik 50993 7,0 hp 7,0
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 60541 7,5 hp 7,5
MF2058 Mekatronik, högre kurs vårterminen 60624 9,0 hp 6,0 3,0
SE2121 Biomekanik 60685 9,0 hp 9,0

Summan av obligatoriska och villkorligt valfria kurser skall uppgå till minst 60hp, examensarbetet oräknat.

Dessutom ska minst två av följande kurser läsas:

 • HL2014 
 • HL2016
 • HM102V
Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HI2010 Medicinska informations- och kommunikationssystem 50090 6,0 hp 6,0
HL2005 Implantat och biomaterial 50198 6,0 hp 6,0
HL2040 Fysiologi i extrema omgivningar 50238 7,5 hp 7,5
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 50245 6,0 hp 6,0
ME2016 Project Management: Leadership and Control 50441 6,0 hp 6,0
HL2014 Säkra medicintekniska produkter 50280 7,5 hp 4,0 3,5
HL2034 Klinisk innovation och design 50209 9,0 hp 4,5 4,5
HL2037 Praktikarbete inom medicinsk teknik
Kan även läsas i period 3 och 4
52042 7,5 hp 3,5 4,0
HL2016 Teknik inom kirurgi, anestesi och intensivvård 50199 6,0 hp 6,0
HL2017 Avancerad fysiologi, mindre kurs 50012 6,0 hp 6,0
HL2018 Avancerad fysiologi 50204 9,0 hp 9,0
HM102V Vårdlogistik-teori 50289 7,5 hp 7,5
ME2053 Logistik & Supply Chain Management 51901 6,0 hp 6,0
ME2829 Trendanalys och framtidstänkande 50347 7,5 hp 7,5
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 60541 7,5 hp 7,5
ME2815 Affärsmodellen 60166 7,5 hp 7,5

Summan av obligatoriska och villkorligt valfria kurser skall uppgå till minst 60hp, examensarbetet oräknat.

Dessutom ska minst två av följande kurser läsas:

 • EK2350
 • HL2005
 • HL2032
Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HI2010 Medicinska informations- och kommunikationssystem 50090 6,0 hp 6,0
HL2005 Implantat och biomaterial 50198 6,0 hp 6,0
HL2040 Fysiologi i extrema omgivningar 50238 7,5 hp 7,5
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 50245 6,0 hp 6,0
MF2030 Mekatronik allmän kurs 50784 6,0 hp 6,0
MF2043 Robust mekatronik 50773 6,0 hp 6,0
HL2032 Medicinsk teknik, projektkurs 50510 9,0 hp 4,5 4,5
HL2034 Klinisk innovation och design 50209 9,0 hp 4,5 4,5
HL2037 Praktikarbete inom medicinsk teknik
Kan även läsas i period 3 och 4
52042 7,5 hp 3,5 4,0
HL2016 Teknik inom kirurgi, anestesi och intensivvård 50199 6,0 hp 6,0
HL2017 Avancerad fysiologi, mindre kurs 50012 6,0 hp 6,0
HL2018 Avancerad fysiologi 50204 9,0 hp 9,0
HL2028 Medicinsk signalbehandling 50205 6,0 hp 6,0
IL2238 Integrerad elektronik 51123 7,5 hp 7,5
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 60541 7,5 hp 7,5
MF2058 Mekatronik, högre kurs vårterminen 60624 9,0 hp 6,0 3,0
DD2401 Neurovetenskap 60502 7,5 hp 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 60826 7,5 hp 7,5
IL2237 Elektroniksystemkonstruktion 60787 7,5 hp 7,5

Summan av obligatoriska och villkorligt valfria kurser skall uppgå till minst 60hp, examensarbetet oräknat.

Dessutom ska minst tre av följande kurser läsas:

 • HL2010
 • HL2011
 • HL2019
 • CM2006
 • HL2027
Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
CM2003 Djupinlärning för medicinsk bildanalys: en praktisk kurs 50368 7,5 hp 7,5
HL2040 Fysiologi i extrema omgivningar 50238 7,5 hp 7,5
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 50245 6,0 hp 6,0
HL2034 Klinisk innovation och design 50209 9,0 hp 4,5 4,5
HL2037 Praktikarbete inom medicinsk teknik
Kan även läsas i period 3 och 4
52042 7,5 hp 3,5 4,0
CM2006 Medicinsk visualisering 50215 6,0 hp 6,0
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 51991 6,0 hp 6,0
HL2013 Strålterapi 51473 7,5 hp 7,5
HL2017 Avancerad fysiologi, mindre kurs 50012 6,0 hp 6,0
HL2018 Avancerad fysiologi 50204 9,0 hp 9,0
HL2028 Medicinsk signalbehandling 50205 6,0 hp 6,0
SH2103 Subatomär fysik 50859 7,5 hp 7,5
SK2501 Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi, utökad kurs 50093 7,5 hp 7,5
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 60541 7,5 hp 7,5
HL2019 Medicinsk avbildning med joniserande strålning 61553 6,0 hp 6,0
SH2302 Kärnfysik 60896 8,0 hp 8,0
SI2720 Biofysik 60640 7,5 hp 7,5
HL2027 Medicinsk bildanalys och rekonstruktion i 3D 61333 9,0 hp 4,5 4,5
HL2010 Ultraljud 61555 6,0 hp 6,0
HL2011 Magnetresonansavbildning 61554 4,5 hp 4,5

Summan av obligatoriska och villkorligt valfria kurser skall uppgå till minst 60hp, examensarbetet oräknat.

Dessutom ska minst två av följande kurser läsas:

 • HL2027
 • HI2010
 • CM2003
Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
CM2003 Djupinlärning för medicinsk bildanalys: en praktisk kurs 50368 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 50690 7,5 hp 7,5
HI2010 Medicinska informations- och kommunikationssystem 50090 6,0 hp 6,0
HL2040 Fysiologi i extrema omgivningar 50238 7,5 hp 7,5
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 50245 6,0 hp 6,0
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 50673 9,0 hp 6,0 3,0
HL2034 Klinisk innovation och design 50209 9,0 hp 4,5 4,5
HL2037 Praktikarbete inom medicinsk teknik
Kan även läsas i period 3 och 4
52042 7,5 hp 3,5 4,0
HL2017 Avancerad fysiologi, mindre kurs 50012 6,0 hp 6,0
HL2018 Avancerad fysiologi 50204 9,0 hp 9,0
HL2028 Medicinsk signalbehandling 50205 6,0 hp 6,0
ID2222 Datautvinning 50683 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning 50682 7,5 hp 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 60575 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 60450 7,5 hp 7,5
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 60541 7,5 hp 7,5
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi 60489 6,0 hp 3,0 3,0
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 60501 15,0 hp 7,0 8,0
HL2027 Medicinsk bildanalys och rekonstruktion i 3D 61333 9,0 hp 4,5 4,5
DD2401 Neurovetenskap 60502 7,5 hp 7,5
DD2418 Språkteknologi 60512 6,0 hp 6,0
DT2119 Igenkänning av tal och talare 60454 7,5 hp 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60413 7,5 hp 7,5