Årskurs 1

Masterprogram, medicinsk teknik (TMLEM), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Summan av obligatoriska och villkorligt valfria kurser skall uppgå till minst 60hp, examensarbetet oräknat.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 hp
HL2017 Avancerad fysiologi, mindre kurs 6,0 hp
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap)
För studententer som inte läst BB1010
7,5 hp
AK2050 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (medicinsk etik)
För studenter som har läst BB1010
6,0 hp

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HN2013 Ergonomi, MTO och patientsäkerhet 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 7,5 hp
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp
SE2121 Biomekanik 9,0 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL2010 Ultraljud 6,0 hp
HL2011 Magnetresonansavbildning 4,5 hp
HL2019 Medicinsk avbildning med joniserande strålning 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SH2103 Subatomär fysik 7,5 hp
SH2302 Kärnfysik 8,0 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HI2010 Medicinska informations- och kommunikationssystem 6,0 hp
HL2027 Medicinsk bildanalys och rekonstruktion i 3D 9,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 7,5 hp