Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, Datavetenskap (DATV)

Kurser (DATV)

Summan av obligatoriska och villkorligt valfria kurser skall uppgå till minst 60hp, examensarbetet oräknat.

Studenter utan kandidatexamen i medicinsk teknik läser AK2036 i åk 2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs För alla utom studenter med kandidatexamen i medicinsk teknik 50785 6,0 hp 6,0
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 50397 7,5 hp 4,5 3,0
CM2015 Projektkurs i medicinsk teknik, del 1 51644 15,0 hp 7,5 7,5
CM2018 Statistik för medicintekniska tillämpningar 51645 7,5 hp 3,0 4,5
CM2013 Signalbehandling och dataanalys för medicintekniska tillämpningar 60205 7,5 hp 3,0 4,5
CM2014 Simuleringsmetoder i medicinsk teknik 60206 7,5 hp 4,5 3,0
CM2016 Projektkurs i medicinsk teknik, del 2 60207 9,0 hp 7,5 1,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CM2017 Projektkurs i medicinsk teknik, del 3 60208 6,0 hp 6,0

Spår, Elektronik (ELEK)

Kurser (ELEK)

Summan av obligatoriska och villkorligt valfria kurser skall uppgå till minst 60hp, examensarbetet oräknat.

Studenter utan kandidatexamen i medicinsk teknik läser AK2036 i åk 2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs För alla utom studenter med kandidatexamen i medicinsk teknik 50785 6,0 hp 6,0
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 50397 7,5 hp 4,5 3,0
CM2015 Projektkurs i medicinsk teknik, del 1 51644 15,0 hp 7,5 7,5
CM2018 Statistik för medicintekniska tillämpningar 51645 7,5 hp 3,0 4,5
CM2013 Signalbehandling och dataanalys för medicintekniska tillämpningar 60205 7,5 hp 3,0 4,5
CM2014 Simuleringsmetoder i medicinsk teknik 60206 7,5 hp 4,5 3,0
CM2016 Projektkurs i medicinsk teknik, del 2 60207 9,0 hp 7,5 1,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CM2017 Projektkurs i medicinsk teknik, del 3 60208 6,0 hp 6,0

Spår, Fysik (FYSK)

Kurser (FYSK)

Summan av obligatoriska och villkorligt valfria kurser skall uppgå till minst 60hp, examensarbetet oräknat.

Studenter utan kandidatexamen i medicinsk teknik läser AK2036 i åk 2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs För alla utom studenter med kandidatexamen i medicinsk teknik 50785 6,0 hp 6,0
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 50397 7,5 hp 4,5 3,0
CM2015 Projektkurs i medicinsk teknik, del 1 51644 15,0 hp 7,5 7,5
CM2018 Statistik för medicintekniska tillämpningar 51645 7,5 hp 3,0 4,5
CM2013 Signalbehandling och dataanalys för medicintekniska tillämpningar 60205 7,5 hp 3,0 4,5
CM2014 Simuleringsmetoder i medicinsk teknik 60206 7,5 hp 4,5 3,0
CM2016 Projektkurs i medicinsk teknik, del 2 60207 9,0 hp 7,5 1,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CM2017 Projektkurs i medicinsk teknik, del 3 60208 6,0 hp 6,0