Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Studenter utan kandidatexamen i medicinsk teknik måste läsa HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs i åk1 och läser därför AK2036 eller AK2050 i åk 2. 

Studenter som följer spår, Fysik med specialisering Biomekanik och som vill läsa kursen SE2121 Biomekanik, kan ansöka om dispens för kursen CM2017 Projektkurs i medicinsk teknik, del 3

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs Obligatorisk bara för studenter utan kandidatexamen i medicinsk teknik 50599 6,0 hp 6,0
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 50130 7,5 hp 4,5 3,0
AK2050 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (medicinsk etik) 51351 6,0 hp 4,5 1,5
CM2015 Projektkurs i medicinsk teknik, del 1 50699 15,0 hp 7,5 7,5
CM2018 Statistik för medicintekniska tillämpningar 50686 7,5 hp 3,0 4,5
CM2013 Signalbehandling och dataanalys för medicintekniska tillämpningar 60573 7,5 hp 3,0 4,5
CM2014 Simuleringsmetoder i medicinsk teknik 60656 7,5 hp 4,5 3,0
CM2016 Projektkurs i medicinsk teknik, del 2 60660 9,0 hp 7,5 1,5
CM2017 Projektkurs i medicinsk teknik, del 3 60657 6,0 hp 6,0