Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

I årskurs 1 läses två obligatoriska kurser samt minst tre av de villkorligt valfria kurserna samt rekommenderade kurser.

Kurserna KF2110 och AK2036 är obligatoriska kurser för alla studerande på pogrammet, med undantag för de som är antagna med programbakgrund Materialdesign (CMATD), som istället läser följande två obligatoriska kurser: KD1090 och AK2036.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KD1090 Organisk kemi 1 Läses av studenter med programbakgrund Materialdesign (CMATD) 7,5 hp 7,5
KF2110 Materials mekaniska egenskaper Läses ej av studerande med programbakgrund Materialdesign (CMATD) 7,5 hp 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KF2140 Polymerfysik 7,5 hp 7,5
KF2460 Biofibrernas kemi 7,5 hp 7,5
KF2130 Polymerkemi 7,5 hp 7,5
KF2450 Fiberteknologi - Naturliga och syntetiska fibrer 7,5 hp 7,5
KD2150 Oorganisk materialkemi 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 hp 7,5
BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi 7,5 hp 7,5
KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 7,5 hp 7,5
KF2180 Biopolymerer 7,5 hp 7,5
ME2800 Ideation - Creating a Business Idea 7,5 hp 7,5
BB2460 Biokatalys 7,5 hp 7,5
KF2190 Polymera material: Struktur och egenskaper 7,5 hp 7,5
KF2480 Bioraffinaderiets kemi 7,5 hp 7,5
KF2490 Biokompositer 7,5 hp 7,5